Activate Circle

Activate Circle adalah sebahagian program Knowledge Management Series yang membincangkan topik semasa berkaitan profesional PAS dan isu semasa dengan lebih mendalam bersama tokoh-tokoh teknokrat yang dijemput khas.

Program eksklusif, khas untuk ahli Kluster Profesional JPro yang berdaftar sahaja.