Activate Club House

Sesi borak santai di antara ahli JPro mengenai pelbagai isu yang berkaitan bidang profesion masing-masing. Melalui sesi ini, ahli mendapat pendedahan lebih mendalam daripada ahli yang lebih mahir, berdebat secara sihat serta menyelaraskan pemahaman.

Program ekslusif untuk ahli sub-kluster atau ahli kluster sahaja.