RMKe-12: Peranan Transformasi Digital & Penjanaan Semula Ekonomi

RMKe-12: Peranan Transformasi Digital & Penjanaan Semula Ekonomi Pandemik COVID-19 telah merancakkan usaha transformasi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan urus tadbir kerajaan, yang sebelumnya masih belum mampu dilaksanakan secara meyeluruh. Kebiasaan baharu yang telah mengubah cara masyarakat berhubung dan menguruskan kehidupan juga secara tidak langsung telah memaksa syarikat, perniagaan dan badan kerajaan untuk […]