Islam Memimpin Perpaduan

Islam Memimpin Perpaduan “Membaiki Ekonomi dan Tadbir Urus adalah antara item yang dibahaskan dalam Ucapan Dasar Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS) pada muktamar yang telah berlangsung baru-baru ini. Saya tertarik dengan perkara ini kerana sangat berkait rapat dengan pertumbuhan dan kejayaan sesebuah negara. Pada pandangan Islam, kejayaan ekonomi sesebuah negara menjurus kepada konsep pembangunan ekonomi […]