Sukuk Prihatin dan Tabung Harapan Malaysia

Sukuk Prihatin dan Tabung Harapan Malaysia PENDAHULUAN Sejak 2018, rakyat di negara ini dimomokkan dengan jumlah hutang negara yang tinggi dan berpotensi menjadikan Malaysia sebuah negara yang bankrap. Namun begitu, berdasarkan statistik semasa, hutang negara pada ketika ini masih berada di bawah paras had statuori hutang yang dibenarkan oleh Perlembagaan Malaysia, iaitu 55%. Berikut adalah […]