Telaga Rasulullah : Mereka Yang Celaka Tidak Menikmatinya

Telaga Rasulullah: Mereka yang Celaka Tidak Menikmatinya Tidak sedikit hadis Rasulullah saw yang menceritakan perihal Telaga Baginda sehinggakan Imam Al-Qadhi ‘Iyadh menyebut hadis tentang telaga Rasulullah adalah mutawatir (sohih dan kukuh) seperti dalam kitab perbahasan Sahih Muslim Imam Nawawi. Perkara ini juga adalah sebahagian kepada pegangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) iaitu beriman kepada […]