JPro

Program seminar yang menampilkan panel-panel yang berkredibiliti bagi mengupas perkembangan isu semasa kerjaya dengan pendekatan lebih rasmi selama separuh hari atau sehari penuh.