JABATAN PROFESIONAL MUDA (JPro)

DEWAN PEMUDA PAS MALAYSIA

Menggembleng tenaga profesional untuk membina Malaysia yang lebih baik.

Tentang Kami

Pasukan kami terdiri daripada tenaga profesional dalam pelbagai bidang yang merangkumi 11 buah kluster. Kami berkumpul dengan satu matlamat untuk MEMBINA Malaysia yang lebih baik.


Kami membuka pendaftaran kepada mereka yang berminat bersama kami bagi MENINGKATKAN ilmu, kemahiran dan kompetensi; serta MENYUMBANG idea, pandangan, maklumat, pengalaman dan kepakaran; di samping meluaskan jaringan kenalan berdasarkan kluster profesion.

Logo Rasmi JPro

Jabatan Profesional Muda, Dewan Pemuda PAS Malaysia

Peneraju komuniti profesional muda yang berpengaruh serta menjadi rujukan dalam pelbagai bidang.

Pengambilan

Mengurus pengambilan tenaga profesional dalam kalangan ahli PAS serta bukan ahli PAS

Pembangunan

Menyediakan latihan kepada tenaga profesional bagi peningkatan kompetensi dan pembinaan kerjaya ke arah membantu pemegang taruh di dalam PAS

Perkhidmatan

Mengurus tenaga profesional dan kepakaran untuk manfaat PAS

ORGANISASI JPro SESI 2021-2023


Exco JPro Pusat

Ketua Kluster Profesional JPro

Pengarah JPro Negeri