JPro

Jabatan Profesional Muda

Jabatan Profesional Muda (JPro) merupakan salah sebuah jabatan di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia yang menghimpunkan dan memposisikan golongan profesional muda untuk membina dan menyumbang kepakaran dalam bidang masing-masing bagi membentuk negara Malaysia yang lebih baik dan maju.

Matlamat JPro

Sumbangan

Memanfaatkan tenaga profesional muda untuk menyumbang secara langsung kepada PAS dan Malaysia.

Proaktif

Menyalurkan idea, penerangan, penyelesaian masalah dan cadangan secara positif dan proaktif berkaitan isu-isu semasa dalam negara.

Menyeluruh

Mengumpulkan profesional muda di dalam kluster berdasarkan pengalaman dan kepakaran untuk mengoptimakan produktiviti.

Kluster Profesional

Kluster merupakan pengkhususan bidang kerjaya di dalam JPro

KESIHATAN SATU AMANAH. ADAKAH KITA...

Read More

PROFESION JURU X-RAY SEKADAR MENEKAN...

Read More

Menyoroti Dewan Negara, 64 Tahun...

Read More

Menyoroti Dewan Negara, 64 Tahun...

Read More

The Second Thought On Roblox...

Read More

Bersama Membina Malaysia

JPro adalah saluran terbaik untuk anda menyumbangkan kepakaran anda.

Dengan penguasaan pelbagai bidang, kita bersama membangun negara secara holistik.

Idea Anda